↑ Return to Bahagian

Print this Page

Ahli Lembaga

AHLI LEMBAGA PENGARAH

LEMBAGA MAKTAB MAHMUD

  Nama

Jawatan

YB. DATO’ TAJUL URUS BIN MAT ZAIN., DSDK., KMN., AMN., BKM., JP. Pengerusi LMM Negeri Kedah Darul Aman
Y.A.A DATO’ WIRA SHEIKH YAHYA B. JUSOH, DGMK.,DSDK.,BCK., Timbalan Pengerusi LMM Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG TUAN HJ ABDULLAH B. HASHIM, AMK.,BCK., Setiausaha LMM Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG DATO’ MURSYID DIRAJA DATO’ PADUKA SHEIKH ABD. MAJID B. MOHD NOOR,DHMS.,DPMK.,PCK.,JP., Ahli Jawatankuasa
Y.B DATO’ HJ PUAT B. HJ MOHD ALI DSDK.,AMN.,BCK., BPL., Pegawai Kewangan Negeri Kedah Darul Aman
YB. Dato’ ANAS B. AHMAD ZAKI,DSDK.,BCK., Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah Darul Aman
Y.BHG DATO’ HJ MOHAMAD NOR B. HJ ROFIE, DSDK.,AMK.,BCK., Pengarah Tanah & Galian Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG TUAN MANSOR B. LAT Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG DATO’ HJ NOH B. HJ DAHYA, DSDK.,AMK.,BCK., Pengarah Jab. Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG TUAN IR. ROSLAND B. ABD GHANI, JMW.,JSD.,PJC.,BKT., Pengarah JKR Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG DATO’ AZMI B. LATEH, DMSM., GSM., BCN., Pengarah Pembangunan Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG ENCIK ABDUL RASHID B. HAJI OTHMAN,AMK.,BCK., Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Bahagian Sumber Manusia)


Permanent link to this article: http://www.lmm.gov.my/?page_id=137