Print this Page

Profil

Permanent link to this article: http://www.lmm.gov.my/?page_id=9

Pic Carta organisasi LMM

Organisasi

View page »

Visi Jabatan

MENJADIKAN MAKTAB MAHMUD SEBAGAI SEBUAH INSTITUSI PENDIDIKAN MENENGAH BERTERASKAN ISLAM YANG UNGGUL DI MALAYSIA MENJELANG TAHUN 2015

View page »

Misi Jabatan

MEMAJUKAN PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT MENENGAH BAGI MELAHIRKAN PELAJAR YANG CEMERLANG SERTA SEIMBANG DARI SEGI ROHANI, JASMANI, EMOSI DAN INTERLEK SECARA SISTEMATIK SERTA BERSEPADU BERTERASKAN SYARIAT ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN AGAMA, NEGARA DAN KESEJAHTERAAN UMMAH  

View page »

Objektif Jabatan

MENTADBIR DAN MENGURUS DENGAN CEKAP DAN AMANAH DALAM HAL-HAL PERKHIDMATAN LEMBAGA MAKTAB MAHMUD BAGI MEMPERTINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENGAJARAN, PEMBELAJARAN DAN PEMBANGUNAN SELARAS DENGAN PERUNTUKAN SERTA HASRAT ENAKMEN LEMBAGA MAKTAB MAHMUD 1967.  

View page »

Piagam Pelanggan

Mengamalkan tugas yang bertanggungjawab serta melaksanakannya dengan cekapdan berkesan disamping mempunyai sikap bersih dan amanah;   Menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan perhubungan awam kepada warga Maahad, agensi-agensi Kerajaan dan orang awam;   Mengamalkan siat kerjasama dan permuafakatan bagi meningkatkan mutu produktiviti;   Memberi perkhidmatan yang mesra, ikhlas dan berkualiti kepada semua pelangganpada setiap masa;   Menepati …

View page »

Perutusan

  Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pengunjung-pengunjung laman web.Terima kasih kerana anda melayari laman web kami ini. Laman Web Lembaga Maktab Mahmud ini merupakan satu daya usaha dan komitmen semua pegawai dan kakitangan jabatan ini dalam usaha merealisasikan matlamat kerajaan elektronik di dalam semua jabatan kerajaan.   Penggunaan ICT adalah sebagai enabler dalam meningkatkan kecekapan …

View page »