Pengambilan Pelajar

SYARAT –SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PELAJAR

Permohonan pelajar yang cemerlang diberi keutamaan.

Semua Permohonan tertakluk kepada kekosongan tempat.

Semua permohonan dari pelajar luar mestilah daripada sekolah yang menggunapakai sukatan pelajaran al Azhar dan KBSM yang sama dengan Maktab Mahmud Negeri Kedah.

TING

 MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR

 

LAIN-LAIN MAKTAB MAHMUD

 

 

 

 

 

 

SATU

Kelayakan minima:

 

  1. Lulus dengan cemerlang ujian bertulis dan ujian tilawah yang telah ditetapkan.

 

  1. Lulus sekurang-kurangnya 4A 2B dalam peperiksaan UPSR.

 

 

 

 

 

 

 

Kelayakan minima:

 

  1. Lulus dalam UPSR

 

  1. Lulus dengan cemerlang ujian bertulis danujian tilawah yang telah ditetapkan.

 

  1. Memperolehi sekurang-kurangnya 3A dan sekurang-kurangnya pangkat C serta lulus semua matapelajaran dalam peperiksaan UPSR