Tingkatan 4 & 5 (Aliran Ekonomi / PERNIAGAAN)

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PELAJAR LUAR

Aliran Ekonomi Tingkatan 4 & 5

TING

 KEMASUKAN KE MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR

KEMASUKAN KE LAIN-LAIN MAKTAB MAHMUD

 

ALIRAN PENGAJIAN ISLAM EKONOMI / PERNIAGAAN

 

 

EMPAT

&

LIMA

Kelayakan minima:

  1. Memperolehi sekurang-kurangnya 60% Peperiksaan  Akhir Tahun (PAT).

  2. Lulus semua matapelajaran Peperiksaan Akhir Tahun tahun sebelumnya.

  3. Memperolehi sekurang-kurangnya 60% bagi matapelajaran  Lughah Arabiah Mua’sirah (LAM) Peperiksaan Akhir Tahun.

  4. Pembelajaran  berteraskan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD).

 

 

Kelayakan minima:

  1. Memperolehi sekurang-kurangnya 50%Peperiksaan Akhir Tahun (PAT).

  2.  Lulus semua matapelajaran Peperiksaan Akhir Tahun tahun sebelumnya.

  3.  Memperolehi sekurang-kurangnya 60% bagi matapelajaran Lughah Arabiah Mua’sirah (LAM) Peperiksaan Akhir Tahun.

  4. Pembelajaran berteraskan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD).