Tingkatan 4 & 5 (Aliran Perakaunan)

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PELAJAR LUAR

Aliran Perakaunan Tingkatan 4 & 5

TING

 KEMASUKAN KE MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR

KEMASUKAN KE LAIN-LAIN MAKTAB MAHMUD

 

ALIRAN PENGAJIAN ISLAM PERAKAUNAN 

 

 

 

 

EMPAT

&

LIMA

Kelayakan minima: 

  1. Memperolehi sekurang-kurangnya 65% Peperiksaan  Akhir Tahun (PAT).

  2. Lulus semua matapelajaran Peperiksaan Akhir Tahun  tahun sebelumnya.

  3. Memperolehi 70% bagi matapelajaran Matematik

  4. Memperolehi sekurang-kurangnya 60% dalam   matapelajaran Lughah Arabiah Mua’sirah (LAM) Peperiksaan Akhir Tahun.

  5. Pembelajaran  berteraskan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD). 
Kelayakan minima: 

  1. Memperolehi sekurang-kurangnya 60% Peperiksaan Akhir Tahun (PAT).

  2. Lulus semua matapelajaran Peperiksaan Akhir Tahun tahun sebelumnya.

  3. Memperolehi 70% bagi matapelajaran Matematik.

  4. Memperolehi sekurang-kurangnya 60% bagi matapelajaran Lughah Arabiah Mua’sirah (LAM) Peperiksaan Akhir Tahun.

  5. Pembelajaran  berteraskan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD).