Tingkatan 4 & 5 (Aliran STEM)

 

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PELAJAR LUAR Tingkatan 4 Aliran Sains, Teknologi, Enginering & Matematik (STEM)

TING

 KEMASUKAN KE MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR

KEMASUKAN KE LAIN-LAIN MAKTAB MAHMUD

 

ALIRAN PENGAJIAN ISLAM STEM 

      

 

EMPAT

&

LIMA

Kelayakan minima:

  1. Memperolehi sekurang-kurangnya 65%Peperiksaan  Akhir Tahun (PAT).

  2. Lulus semua matapelajaran Peperiksaan Akhir Tahun tahun sebelumnya.

  3. Memperolehi 70%bagi matapelajaran Matematik, dan Sains.

  4. Memperolehi sekurang-kurangnya 60%bagi matapelajaran Lughah Arabiah Mua’sirah (LAM) Peperiksaan Akhir Tahun. 

  5. Pembelajaran  berteraskan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD).

 

 

 

*TIADA*