Tingkatan 2 & 3

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PELAJAR LUAR

TING      

 

KEMASUKAN

KE MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR

 

KEMASUKAN

KE LAIN-LAIN MAKTAB MAHMUD

 

 

DUA

&

TIGA   

 

Kelayakan minima:

  1. Memperolehi sekurang-kurangnya 70% Peperiksaan Akhir Tahun (PAT).
  2. Mengambil matapelajaran Reka Bentuk  Teknologi (RBT) & Pendidikan Seni Visual (PSV).

  3. Pembelajaran berteraskan Kurikulum BersepaduDini (KBD).

 

Kelayakan minima:

  1. Memperolehi sekurang-kurangnya 60% Peperiksaan Akhir Tahun (PAT).

  2. Mengambil matapelajaran Reka Bentuk  Teknologi (RBT) & Pendidikan Seni Visual (PSV).

  3. Pembelajaran berteraskan Kurikulum BersepaduDini (KBD).