Tingkatan 6 (STAM)

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PELAJAR LUAR
Tingkatan 6 (STAM)

TING

 

KEMASUKAN

KE MAKTAB MAHMUD NEGERI KEDAH

 

 

 

ENAM

 

(STAM)

 

Kelayakan minima: 

 

  1. Telah menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

  2. Lulus peperiksaan Sijil Menengah Rendah Agama (SMRA) atau yang setaraf denganya pangkat JAYYID.

  3. Umur tidak melebihi 18 tahun.