Statistik perkhidmatan atas talian

STATISTIK

REKOD PERKHIDMATAN ONLINE LEMBAGA MAKTAB MAHMUD BAGI BULAN JANUARI SEHINGGA DISEMBER 2020

BULAN

ADUAN/PERTANYAAN

ONLINE

EBAYARAN

JUMLAH

eBanker

BANK ISLAM

(Akaun Kutipan)

BSN

JANUARI

6 0 0 6

FEBUARI

 0  0

MAC

 0  0

APRIL

 0  0  0

MEI

 0

JUN

 0  0

JULAI

 0  0  0  0

OGOS

       

SEPTEMBER

       

OKTOBER

       

NOVEMBER

       

DISEMBER

       

 

ARKIB STATISTIK

STATISTIK  BAGI TAHUN 2018

STATISTIK  BAGI TAHUN 2019