AHLI LEMBAGA PENGARAH LEMBAGA MAKTAB MAHMUD

  Nama

Jawatan

YB. DATO’ TAJUL URUS BIN MAT ZAIN., DSDK., KMN., AMN., BKM., JP. Pengerusi, Jawatankuasa Pendidikan, Pengangkutan,
Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO)
Merangkap Pengerusi Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah Darul Aman
Y.A.A DATO’ WIRA SHEIKH YAHYA B. JUSOH, DGMK.,DSDK.,BCK. Timbalan Pengerusi LMM Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG EN NASRUN BIN DATO' MOHD SHERIFF, AMK.,BCK., Setiausaha LMM Negeri Kedah Darul Aman
Y.B DATO’ HAJI MOHD FUZI BIN MOHAIDIN, DSDK.,AMK.,BCK., BPL. Pegawai Kewangan Negeri Kedah Darul Aman
YB. DATO' NOOR AZURA BINTI MOHAMED ZOHDI, DSDK. Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah Darul Aman
Y.BHG DATO' HAJI MD ZUKI BIN HAJI SIRU, DSDK.,AMK.,BCK. Pengarah Tanah & Galian Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG DATO' HAJAH AZUYAH BINTI HASSAN, DSDK., AMK. Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG DATO' HJ AHMAD RAHMAN B. HJ ISMAIL, DSDK.,SDK.,AMK.,BCK., Pengarah Jab. Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG IR. HAJI WAN MOHAMAD HILMI BIN WAN MAHMUD Pengarah JKR Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG DATO' AMMAR BIN DATO' SHAIKH MAHMOOD NAIM, DSDK., JSD.,AMK.,AMN.,BCK. Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG TUAN HAJI NADZMAN BIN MUSTAFFA, AMK.,AMN.,BCK. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Bahagian Sumber Manusia)
Y.BHG ENCIK ZAKARIA BIN OTHMAN, AMK. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman