AHLI LEMBAGA PENGARAH LEMBAGA MAKTAB MAHMUD

  Nama

Jawatan

Y.B. BRIGEDIER JENERAL DATO’ HAJI NAJMI BIN HAJI AHMAD (BERSARA),
DSDK., PAT., JSM., KAT., KMN.

Pengerusi, Jawatankuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia 
Merangkap Pengerusi Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah Darul Aman

Y.BHG DATO’ WIRA SHEIKH YAHYA B. JUSOH, DGMK.,DSDK.,BCK. Timbalan Pengerusi Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah Darul Aman
Y.B DATO' HAJI ISAHAK BIN MURAT, DSSS.,SDK.,AMK.,BCK. Pegawai Kewangan Negeri Kedah Darul Aman
YB. TUAN NIK AZHAN HAKIM BIN NIK MAHMOOD Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG TUAN HAJI MOHD FAUZI BIN MUSTAFFA AMK., BCK. Pengarah Tanah & Galian Negeri Kedah Darul Aman
  Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG TUAN HAJI MOHD YUSRI BIN MD. DAUD, SDK., AMK., BCK. Pengarah Jab. Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG TUAN HAJI IBRAHIM BIN AHMAD, BKT., PJK Pengarah JKR Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG DATO'  HAJI NORIZAN BIN KHAZALI, DSDK.,AMK.,BCK. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) Kedah Darul Aman
Y. BHG ENCIK BADRULHISHAM BIN HAJI SULAIMAN, AMK., BCK. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Bahagian Sumber Manusia)
Y.BHG TUAN SYEIKH ZAKARIA BIN OTHMAN, AMK. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman