Bahagian Pembangunan

Senarai Nama Kakitangan Lembaga Maktab Mahmud

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

NAMA
JAWATAN
 EXT
EMEL
Mohd Fazil Bin Abdullah
Penolong Jurutera Gred JA29
 106
 fazil@
lmm.gov.my
Hafizi Bin Abdul Hamid
Penolong Jurutera Gred JA29 (Kontrak)
 106
 hafizi@
lmm.gov.my

UNIT ASET

NAMA
JAWATAN
 EXT
EMEL
Mohd Khalid Bin Md Noh
Pembantu Tadbir  (P/O) Gred N17
 112
 khalid@
lmm.gov.my