Objektif Jabatan

Mentadbir Dan Mengurus Dengan Cekap Dan Amanah Dalam Hal-Hal Perkhidmatan Lembaga Maktab Mahmud Bagi Mempertingkatkan Kesejahteraan Pengajaran, Pembelajaran Dan Pembangunan Selaras Dengan Peruntukan Serta Hasrat Enakmen Lembaga Maktab Mahmud 1967.